Předplacený internet DSL


Zřízení služby platíte záloovou fakturou ihned po podepsání smlouvy.
Vyúčtováno bude v první faktuře.
Pokud nedojde ke zřízení služby, smlouva se ruší a částka za instalaci Vám bude vrácena.

Zvýhodněné ceny jsou platné při platbě za internet předem! Za pravidelnou zpětnou platbu je účtováno + 50,-Kč (včetně DPH)

Jak to funguje?

  1. První vyúčtování je zasláno elektronicky do 24h od zřízení služby (poměrná část zúčtovacího období*)
  2. Každá další platba musí být zaslána ve stanovené výši dle sjednaného tarifu nejpozději k 5.dni následujícího měsíce
  3. Daňový doklad je zaslán do 48h od připsání platby na účet

Příklad: 15.3. bude zřízen Váš internet. 16.3. Vám přijde faktura na částu od 15.do konce měsíce, spolu s instrukcemi k dalším platbám a možností nastavení trvalého příkazu. Do 5.4. zaplatíte internet na duben a tak dále po dobu trvání služby.
Pokud budete chtít službu ukončit, je třeba nás písemně informovat alespoň 14 dní před požadovaným ukončením služby. Doporučujeme však, výpověď zaslat před odesláním poslední platby – bude Vám opět dopočítána poměrná část k datu ukončení služby.

* zúčtovací období = kalendářní měsíc

Služba je vždy sjednávána na dobu neurčitou s minimálním trváním 1měsíce.
Smlouva vstupuje v platnost datem podpisu a nabývá účinnosti dnem zřízení služby (zprovoznění technikem u zákazníka) – účtována je ode dne zřízení.

dostupnost-obrCN_DSL-2016

zřízení služby 1240,- bez DPH 1500,- s DPH

Nemáte vlastní modem? Podívejte se na naši nabídku modemů ZDE.